Saha Çalışması


ÖZ TÜKETİME BAĞLI LİSANSSIZ RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ (2.3 MW)

İş Sahibi

ÜÇLİDER MERMER ENERJİ DENİZ TAŞ.NAK. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC.ŞTİ.

Saha Çalışması

Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Fizibilitesi

Proje Lideri

Av. Yekta Furkan Gürsoy

proje sorumlusu

Muhammet Ali Kara

Proje Hedefi:

Sanayide Yeşil Dönüşüm ve yatırımın finansal avantajı

Balıkesir Marmara Adası Öz Tüketime Bağlı Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali (2.3 MW) saha çalışması projemiz ile hedefimiz; Paris İklim Anlaşması ile kabul gördüğü üzere tüm dünyada güncel ana sorun olan iklim değişikliğine başlıca sebep, fosil yakıt kullanımıyla elde edilen enerjinin neden olduğu ve fosil yakıt kullanımı sonucu açığa çıkan karbon salınımını yakın zamanda ciddi oranda düşürmek orta vadede de sıfıra indirmek (örneğin ülkemiz için 2053 sıfır emisyon hedefi gibi) için enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, sürdürülebilir ve özellikle de enerji arz güvenliğini sağlayacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yayınlanan 2024-2030 yılları arasını kapsayan Yenilenmiş Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2017-2023 yılları arasını kapsayan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı(UEVEP) (ikinci UEVEP halihazırda devam etmektedir.) ve 01/11/2023 tarih ve 32356 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı’nda, yeşil dönüşüm ve özellikle sanayide yeşil dönüşüm ile enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, bu alandaki küresel gelişmelerin Türkiye’ye yansıması gibi başlıklar altında ana hedef enerji verimliliği olarak belirtildiği göz önüne alındığında bu saha çalışmamız ulusal ve uluslararası alandaki ihtiyaçlara cevap verecektir. Sonuç olarak; Enerji verimliliği, özellikle sanayicimizin öz tüketimini karşılamak suretiyle sanayicimizin AB Yeşil Mutabakat Uyumu gereği AB Ülkelerine ihracatta (sınırda karbon vergisi; 2023’te bazı sektörlere kademeli olarak uygulanmaya başlayan, 2026’da sektör ayrımı yapılmaksızın tüm ithal edilen ürünlerde uygulanacak olan) rekabet gücünün artırılmasına, enerji giderlerinin düşürülmesine, çok ciddi miktarda enerji ithalatçısı ülke olduğumuz da dikkate alındığında hayati önemi tartışmasız olan dışa bağımlılığın azaltılmasına ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkı yapmasını hedeflemekteyiz.