Fizibilite Raporları hazırlanması


1. YASAL MEVZUAT ANALİZİ

1.1. Uluslararası Hukuki Mevzuat Analizi

1.2. Ulusal Hukuki Mevzuat Analizi

1.2.1. Lisanslı Rüzgar Enerji Santrali Mevzuatı Analizi

1.2.2. Lisanssız Rüzgar Enerji Santrali Mevzuatı Analizi


2. SANAL ENERJİ ÜRETİM ANALİZİ

2.1. İlgili Yönetmeliğin 5.1.H Kapsamında Bağlantı Bölgesindeki Sahanın Tespiti (Santral Sahası)

2.2. İklim Verileri Analizi

2.3. Güç Tesisi Analizi

2.4. Santral Sahasına En Yakın Ölçüm İstasyonuna Göre Enerji Üretim Analizi 

2.5. İnşaat Öncesi Dönem Çalışmaları Hakkında Analiz

2.6. Yatırımın Mali Ve Zamansal Yapılabilirliği Analizi

2.7. Güç Tesisinin Üretim Ve Kapasite Faktörü Analizi


3. FİNANSAL RİSK ANALİZİ VE YATIRIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANALİZİ

3.1. Öngörülen Nakit Akışı Bilanço (CASH FLOW STATEMENT) Analizi

3.2. Proje Yatırım Dönemi Gelir Ve Giderlerinin Analizi

3.3. Projenin Sisteme Alındıktan Sonra Yatırımın CASH-IN/ BREAK EVEN /INCREASING Noktalarının Öngörü Analizi