Hibrit Enerji Santralleri (HİBES)

Hibrit Enerji Santrali (HİBES)

Rüzgar Enerji Santrallerine veya Güneş Enerji Santrallerine ana kaynağı rüzgar olan santrale yardımcı kaynak güneş veya ana kaynağı güneş olan santrale yardımcı kaynak rüzgar ile kurulacak Hibrit Enerji Santralleriyle (HİBES) sınırsız yeşil enerji kaynaklarının maksimum verimde kullanılmasını sağlıyoruz.