Rüzgar & Güneş
SINIRSIZ YEŞİL ENERJİ

 

Dünya döndükçe gece ve gündüz birbirini takip ettikçe bitmeyecek ve kaynağına bedel ödenmeyecek enerji…

Hibrit Enerji Santrali (HİBES)

Rüzgar Enerji Santrallerine veya Güneş Enerji Santrallerine ana kaynağı rüzgar olan santrale yardımcı kaynak güneş veya ana kaynağı güneş olan santrale yardımcı kaynak rüzgar ile kurulacak Hibrit Enerji Santralleriyle (HİBES) sınırsız yeşil enerji kaynaklarının maksimum verimde kullanılmasını sağlıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Yazılım

Kurulacak Hibrit Enerji Santralleri (HİBES) için Rüzgar Enerji Santrallerine yardımcı kaynak güneş veya Güneş Enerji Santrallerine yardımcı kaynak rüzgar kapasite hesaplamasını, işletimini ve artık enerji depolama faaliyetlerini geliştirdiğimiz yapay zeka destekli yazılımı sayesinde optimum verime ulaştırıyoruz.

mevzuat danışmanlığı

Yenilenebilir Enerji teknolojisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok hızlı gelişmekte ve değişmektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemeler de bu duruma aynı hızla ayak uydurmaktadır. CO-HYBRID ENERGY olarak ulusal ve uluslararası enerji hukuku alanında en güncel haliyle mevzuat danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Yatırım Danışmanlığı

Ülkemizin Yeşil Sanayi Projesi hedeflerine ulaşmak ve en doğru yatırım finans kaynağı için geliştirdiğimiz yapay zeka destekli yazılım sayesinde her bir birim yeni yatırımın azalan marjinal faydasını yüksek doğruluk (accuracy) ile hesaplayarak yatırımcılara ve finans kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hibrit Enerji Santrali (HİBES)

Yapay Zeka Destekli Yazılım

mevzuat danışmanlığı

yatırım danışmanlığı

Projelerimiz

Yazılım Ar-ge Projelerimiz

Proje 001 (FAZ-1 Yeşil Enerji Hibrit Santral Kurulum Yazılımı)

Proje 002 (FAZ-2 Yeşil Enerji Hibrit Santral İşletim Yazılımı)

Proje 003 (FAZ-3 Yeşil Enerji Hibrit Santral Depolama Yazılımı)

çevreye Etkileri

Rüzgar Enerji Santrali ve Güneş Enerji Santrali üretim kaynağı olan güneş ve rüzgar her ne kadar sürdürülebilir olsa da kaynak (rüzgar – güneş) depolaması mümkün olmadığından gerçek zamanlı enerji üretimlerinin olağanüstü dalgalanmalarını minimum seviyeye indirmek için çözüm olarak düşünülen hibrit enerji santrali, gerçek zamanlı üretimde rüzgar ve güneşi gerek birlikte gerekse de birbiri yerine ikame ederek kullanılması yoluyla enerji arz güvenliğine yardımcı olduğu gibi yatırım ve kaynak verimliliğini de optimum seviyeye çıkartır. Yenilenebilir enerji santrallerinin yani Yeşil Enerjinin çevreye olan olumlu etkileri; sınırlı sayıda saymamak üzere aşağıda örneklendirdiğimiz şekilde sadece enerji üretiminden öte, ekolojik dengeyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi geniş alanlarda da kendini göstermektedir. 

sıfır emisyon

Karbondioksit Emisyonlarının Azaltılması Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınan karbon emisyonları, sera etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları (Rüzgar ve Güneş), bu emisyonları minimum seviyeye indirir veya tamamen ortadan kaldırır. Özellikle Rüzgar ve Güneş Hibrit Enerji Santralleri, karbon ayak izini önemli ölçüde azaltarak temiz bir enerji üretimine imkan tanır.

döngüsel ekosistem

Su Kaynaklarının Korunması Rüzgar ve Güneş Hibrit Enerjisi Santrallerinin su kullanımı neredeyse sıfırdır, böylece su kaynakları üzerinde herhangi bir baskı oluşturulmadığından ekosistem dengesi ve su kaynaklarının temizliği açısından da etkisi tartışmasızdır.

doğa sürdürülebilirliği

Doğal Habitatların Korunması Rüzgar ve Güneş Hibrit Enerji Santralleri genellikle doğal habitatları bozmaz veya tahrip etmez. Fosil yakıtların çıkarılması ve kullanılmasıyla doğrudan ilişkili olan toprak erozyonu, orman kesimi ve habitat kaybı gibi sorunlar, yeşil enerji kaynaklarının kullanımıyla sıfıra indirgeneceğinden çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının korunmasına ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesine katkıda bulunur.

sıfır atık

Atık ve Kirlilik Azaltımı Fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan hava ve su kirliliği, çevre ve insan sağlığı üzerinde geri dönüştürülemez nitelikte ciddi zararlar vermektedir. Ancak, Rüzgar ve Güneş Hibrit Enerji Santralleri sıfır atık prensibiyle çalışırken bu tür çevresel kirliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

yeşil enerji dönüşümü

Kısaca, yeşil enerji kaynaklarının kullanımı amacıyla Rüzgar ve Güneş Hibrit Enerji Santrallerinin çevresel etkileri, enerji üretimindeki sürdürülebilir dönüşümün en önemli yapı taşını oluşturur. Karbon emisyonlarının azaltılması, doğal habitatların korunması, doğal kaynakların korunması ve atık/kirlilik azaltımı gibi faktörler, yenilenebilir enerjinin çevresel sürdürülebilirliğini güçlendiren unsurlardır. Bu nedenle, CO-HYBRID Energy Yeşil Enerji Hibrit Üretim Yazılımı Projemizde olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha geniş bir şekilde benimsenmesi, hem çevre hem de insanlık için büyük faydalar sağlayacaktır. Tüm bu sayılanların yanında en önemlisi olan Rüzgar ve Güneşin tüketilemez sınırsız kaynak oluşu ve diğer tüm enerji kaynaklarının mutlak bir kapasitesi olduğu ve tüketilmesi halinde diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi çok az da olsa çevreye olumsuz etkisi değerlendirildiğinde projemizin temelini oluşturan Rüzgar ve Güneş enerji kaynağının bu yönüyle de çevre dostu olmada ilk sırayı aldığı tartışmasızdır.

HİBRİT ENERJİ SANTRALLERİ (HİBES)

DEPOLAMALI HİBES (HİBRİT ENERJİ SANTRALLERİ) İLE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Rüzgar ve güneş santrallerinin birlikte çalışmasıyla elde edilen artık enerjinin depolama sistemlerine aktarılması, enerji ve kaynak verimliliğini arttırdığı gibi arz güvenliğini de sağlar. Depolama sayesinde artık enerji kaybolmadan, talebin yüksek olması halinde sisteme aktarılabilir. Ayrıca, depolama sistemleri, enerji arz güvenliğini sağladığından enerji maliyetlerini düşürerek ekonomik avantaj sağlar ve enerjide fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliği destekler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına ve daha esnek, dayanıklı bir enerji sistemi oluşturulmasına olanak tanır.